Начален инструктаж по безопасност за движението по пътищата за учениците в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“

Периодичен инструктаж по безопасност за движението по пътищата за учениците в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“

Извънреден инструктаж по безопасност за движението по пътищата за учениците в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ

БДП и поведение по време на абитуриентските празници

Уважаеми родители,
Съветът към вас е в този празничен за децата ви ден, абитуриентите да не
шофират, дори да са правоспособни. Предвид особеното им емоционално
състояние те лесно могат да допуснат грешки зад волана. По-добре е при
пътуванията от дома ви до училището, до дома на класната ръководителка и
до заведението на бала зад волана да бъдете вие, родителят, или ваш близък,
приятел с достатъчно шофьорски опит. Ако все пак предоставите на вашия
абитуриент семейния автомобил за дните след бала, поговорете с него за
опасностите и доброжелателно го предупредете да не си позволява алкохол, да
не кара рисково, да не се влияе от спонтанни предложения за извънредни
пътувания от страна на пийналата компания.
Настойчиво помолете вашите деца-абитуриенти да не изключват мобилните
си телефони и поддържайте периодично връзка с тях в празничната вечер. При
необходимост – за предотвратяване на рискови пътувания, скандали,
нарушения на обществения ред, потърсете съдействие от полицейските
органи на тел. 112 или този на най-близкото поделение на МВР

На тържеството у дома ви или в заведение, преди абитуриентския бал, не
прекалявайте с алкохола, за да не бъдат омаловажени вашите съвети към
абитуриента и приятелите, които го съпровождат.
Непременно предупредете водача на автомобила с абитуриента за засиления
контрол в празничните дни от органите на “Пътна полиция” за опасни
нарушения като: неправилно превозване на пътници, показали се отвън от
прозорците и люковете на автомобилите, преминаване на червен сигнал на
светофара, рискови изпреварвания и др. Децата ви-абитуриенти, трябва много
добре да знаят, че въпреки че това е техният празник и тогава за тях и за
приятелите им, които ги придружават, в пълна сила важат правилата за
движение по пътищата, регламентирани в Закона за движение по пътищата.

От ръководството на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив