От учебната 2018/2019 г., Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Пловдив е част от проект „Училище в облака“ и в гимназията се работи изцяло с електронен дневник в партньорство с платформата Shkolo.bg