2023/2024 г.

Заповед – намалени часове на 5.03.2024 г.

Заповед – грипна ваканция

Заповед – за преустановяване на присъствени занятия и преминаване към ОРЕС за всички ученици за периода 29.01.2024 г. – 02.02.2024 г. включително.

2021/2022 г.

Заповед – за тестване на ученици и служители на 28.03.2022 г.

Заповед – за тестване на ученици и служители на 21.03.2022 г.

Заповед – за тестване на ученици и служители на 14.03.2022 г.

Заповед – за тестване на ученици и служители на 07.03.2022 г.

Заповед – за преустановяване на присъствени учебни занятия за 10в и 11а класове за периода от 01.03.2022 г. до 04.03.2022 г. вкл.

Заповед – за преустановяване на присъствени учебни занятия за 8г и 12б класове за периода от 28.02.2022 г. до 02.03.2022 г. вкл.

Заповед – за тестване на ученици и служители на 28.02.2022 г.

Заповед – родителска среща

Заповед – за тестване на ученици и служители на 21.02.2022 г.

Заповед – за провеждане на консултации по предмети и часове за обща подкрепа на ученици

Заповед – за преустановяване на присъствени занятия за учениците от VIII, IX и XI класове за времето от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. Учениците от Х и ХII класове продължават присъствено обучение.

Заповед – за преустановяване на присъствени занятия за учениците от Х и ХII  класове за времето от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. Учениците от VIII, IX и XI класове продължават присъствено обучение.

Заповед – за неучебни и неприсъствени дни на 31.012022 г. и от 02.02 до 04.02.2022 г.

Заповед – за преустановяване на присъствени занятия за учениците от VIII, IX и XI класове за времето от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. Учениците от Х и ХII класове продължават присъствено обучение.

Заповед – дневен режим за периода 21.01.2022 г. – 26.01.2022 г. вкл.

Заповед – за тестване на ученици и служители на 10.01.2022 г.

Заповед – за тестване на ученици и служители на 04.01.2022 г.

Заповед – за организация от 23.12.2021 г. до 03.01.2022 г.

Заповед – за тестване с неинвазивни тестова на 20.12.2021 г.

Заповед – за тестване с неинвазивни тестова на 13.12.2021 г.

Заповед – за възстановяване на обучението в гимназията от 7.12.2021 г.

Заповед – за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ от 1.12.2021 г. до 14.12.2021 г.

Заповед – за прилагане на мерки с цел намаляване на рисковете от инфекция

Заповед – за преустановяване на присъствени занятия и преминаване към ОРЕС за всички ученици от 11.11.2021 г. до второ нареждане.

Заповед – за преустановяване на присъствени занятия и преминаване към ОРЕС за всички ученици на 15.11.2021 г. .

Заповед – за преустановяване на присъствени занятия и преминаване към ОРЕС за всички ученици за периода 28.10.2021 г. -10.11.2021 г. включително.

Заповед – за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ от 22.10.21 г. до 04.11.2021 г.

Заповед – за преустановяване на присъствени занятия в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ за IX б клас за времето от 19.10.2021 г. до 27.10.2021 г. вкл.

Заповед – за преустановяване на присъствени занятия в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ за VIII e клас за времето от 24.9.2021 г. до 30.09.2021 г. вкл.

Заповед – утвърждаваща правила за действие в условията на извънредна епидемична обстановка в ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ за учебната 2021-2022 г.

Заповед – форми на обучение


Заповед – 16.06.2021 г. и 18.06.2021 г. – провеждане на НВО 10 клас

Заповед – дневен режим за 15.06.2021 г. и 17.06.2021 г.

Заповед – възстановяване на присъствени учебни занятия от 31.05.2021 г.

Заповед – Патронен празник

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 10.05.2021 г. – 28.05.2021 г.

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 1.05.2021 г. – 9.05.2021 г.

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 12.04.2021 г. – 23.04.2021 г.

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 1.04.2021 г. – 7.04.2021 г.

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 22.03.2021 г. – 31.03.2021 г.

Заповед – Регионална здравна инспекция, Пловдив

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 15.03.2021 г. – 26.03.2021 г.

Заповед – междусрочна ваканция

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г.

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 04.01.2021 г. – 31.01.2021 г.

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 30.11.2020 г. – 21.12.2020 г.

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 24.11.2020 г.-6.12.2020 г.

Заповед – №РД-10-239/23.11.2020 г.

Заповед – определяща графика за обучение за периода 23.11.2020 г.-23.12.2020 г.

Заповед – за провеждане на учебните занятия за периода 12.11.20 г.-22.11.20 г.

Заповед – с цел превенция на живота и здравето на ученици, педагогически специалисти и служители в гимназията

Заповед – с цел гарантиране на качеството на ОВП при ОЕСР

Заповед – изменение на заповед за преминаване към ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние/

Заповед – за преминаване към ОЕСР /обучение в електронна среда от разстояние/ от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

Заповед – комисии, подготовка на 2020/2021 уч. година