Вътрешни правила на ХГ “ Св. Св. Кирил и Методий“ за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/

Вътрешни правила за защита на личните данни

Приложение №1 – информация за заинтересованите лица съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/

Приложение №3 – формуляр за регистриране на сигнали в pdf формат

Приложение №3 – формуляр за регистриране на сигнали в docx формат

Контакти за подаване на сигнали:

гр. Пловдив, ул. „Хан Кубрат“ №15
e-mail: z.likov@ghp-plovdiv.org
тел: +359 877 509378