За нашия народ Левски е еталон. Еталон на чест, доблест, скромност, отдаденост. Всеки, у когото общественото взема връх над личното, носи този еталон в себе си. За учениците и учителите от хуманитарната гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ Пловдив, Васил Левски със свободолюбието, бунтовността, далновидността си е вечен кумир. Защото едно училище не принадлежи само на днешните ученици. В много по-голяма степен то принадлежи на великаните, преминали през неговите класни стаи. Преди 145 години Левски е учил в това училище….
През учебната 1863/1864 г. дякон Игнатий постъпва в Пловдивското класно училище, с главен учител Йоаким Груев. Свидетелства за това ни дават сериозни автори. Самият Груев в мемоарите си, споменавайки най-изявените свои възпитаници посочва: „…Иван Вазов и няколко калугерчета, между които известния дякон Василий /Левски/“.
Иван Евстатиев Гешов, водач на Народната партия, учил в Епархийското училище от 1856 до 1864 година, описвайки сградата на училището пише: „…стаи, в които живееха пансионерите на главния учител Йоаким Груев, и в които, в скоби казано, аз се запознах с Васил Левски.“
Захари Стоянов, автор на първата биография на Левски, озаглавена „Васил Левски „/Дяконът/“, отбелязва: „По настояване обаче на някои пловдивски граждани пред вуйчо му, тоя последният едвам склони да спомогне на Левски, за да остане в пловдивското училище“. Стр.52, 1884г.
Достоверността на записаното е вън от всяко съмнение и точно е определена годината, когато Левски постъпва в училището – 1863, след разпускането на Първата българска легия в Белград, в която Левски е участвувал. Доказано в нашата историография е и това, че Левски е бил задържан в Пловдивския затвор, откъдето е освободен по застъпничеството на д-р Рашко Петров /също участник в Легията/.
Ценни сведения за ученичеството на Левски в Пловдив намираме и в книгата на Димитър Дойчев „Левски в светлина“, където се възпроизвеждат думите на Генчо Койчев: „Помня Левски още като ученик на Йоаким Груев в старото пловдивско школо. Знам, че когато Левски напускаше училището и замина за Карлово, бе изпратен от другарите му, съученици по него време.“
От тези данни в съзнанието ни израства още по-ясен образът на Апостола, търсещ високо образование, за да служи по-добре на своя идеал. В училището Левски не се откъсва от революционната борба. Според сведения от Христо Иванов-Големия, през есента на 1863 г. в Епархийското училище се е състояло тайно съвещание, в което участвували Левски, Христо Иванов, учителят Никола Ковачев и неговият брат Христо Ковачев,  което поставя началото на  организираната съвместна работа  по народното дело,  или  както Христо Иванов-Големия казва: „И от тогаз е зародишът на народните работи“.