Името

1850

Класно епархийно училище „Св. Кирил и Методий“

Класно епархийно училище „Св. Кирил и Методий“
1868

Пловдивска мъжка гимназия „Св. Кирил и Методий“

Пловдивска мъжка гимназия „Св. Кирил и Методий“
1885

I-ва мъжка гимназия „Александър I“

I-ва мъжка гимназия „Александър I“
1948

ЕСПУ „Димитър Благоев“

ЕСПУ „Димитър Благоев“
1994

СОУ „Княз Александър І“

СОУ „Княз Александър І“
1996

ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“

ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“
2016

ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“

ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“
2017

ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“

ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“