Съобщение

Церемонията по откриване на учебната 2023-2024 г. ще се състои на 15.09.2023 г. от 09:00 ч. Учениците да се явят в 8:45 ч! Всеки класен ръководител ще даде допълнителни указания за протичането на първия учебен ден. През месец септември (от…

Свободно място

Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ обявява 1 свободно място в 12 клас с  Профил „Хуманитарни науки“ с немски език за момиче с профилиращи предмети: БЕЛ и история. Необходими документи: 1. Заявление до директора; 2. Копие на Свидетелство за…

Свободно място

Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ обявява 1 свободно място в 10 клас с  Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на немски език. Свободното място е за момче за учебната 2023/2024 година.  Необходими документи: 1. Заявление до директора; 2.…

СПИСЪК

на кандидатите за заемане на длъжността „учител по Математика“ Допуснати до решаване на тест:Име фамилия1. ДИМИТРИНКА ИВАНОВА2. ВИОЛЕТА ПЕТКОВА3. ЛИДИЯ ПРАСЕВА4. АСЕН СЕМЕНОВ5. МИЛЕНА СТОЙЧЕВА-БАНЕВА6. ИВАН КАРАДЖОВ7. ЛЮБОМИРА СТАЙКОВА8. ЦВЕТЕЛИНА АРАБАДЖИЕВА9. ВАСКА АТАНАСОВАНЕДОПУСНАТИ:1 МЕРИЯН ГОВЕДАРОВА2. ДАМЯНА ГАНДЕВА3. МАРИЯ ТОТИНОВАТЕСТЪТ ЩЕ…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 07.09.2023г. от 18.00 часа ще се проведе родитело – учителска среща за 8 клас на учебната 2023/2024 г. Разпределението на паралелките по кабинети е както следва: VIII А – „Хуманитарни науки“ с английски език – каб. № 5VIII Б…

СПИСЪК

на кандидатите за заемане на длъжността „учител по Математика“    Допуснати до решаване на тест:№ поред Вх. № Име, презиме, фамилия1 1045 ЛИЛИЯ ИВАНОВА КОСТАДИНОВА2 1046 ВИОЛЕТА ЖЕКОВА ПЕТКОВА3 1047 БОРИСЛАВА ИЛИЕВА ИВАНОВА4 1049 АСЕН ПЕТРОВ СЕМЕСОВ5 1052 ХРИСТИНА ЯНКОВА…

Учител по математика

Документи се приемат в сградата на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и поелектронен път на имейл: hg_plovdiv@ghp-plovdiv.org от 03.07.23 г. до 05.07.23 г. от 8:30 ч. до 16:00 часа.Процедура:1. Подбор по документи;2.Решаване на тест върху познаване на нормативната база.При достигнати не…