Свободни места
клас паралелка Описание Брой места

8

Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на немски език за момиче

 

Документи се приемат от 04.08. до 29.08.2022 г. от 8.30 до 16.00 часа. Необходими документи – оригинал на свидетелство за основно образование.

 

1