С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 07.09.2023г. от 18.00 часа ще се проведе родитело – учителска среща за 8 клас на учебната 2023/2024 г. Разпределението на паралелките по кабинети е както следва: VIII А – „Хуманитарни науки“ с английски език – каб. № 5VIII Б…

СПИСЪК

на кандидатите за заемане на длъжността „учител по Математика“    Допуснати до решаване на тест:№ поред Вх. № Име, презиме, фамилия1 1045 ЛИЛИЯ ИВАНОВА КОСТАДИНОВА2 1046 ВИОЛЕТА ЖЕКОВА ПЕТКОВА3 1047 БОРИСЛАВА ИЛИЕВА ИВАНОВА4 1049 АСЕН ПЕТРОВ СЕМЕСОВ5 1052 ХРИСТИНА ЯНКОВА…

Учител по математика

Документи се приемат в сградата на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и поелектронен път на имейл: hg_plovdiv@ghp-plovdiv.org от 03.07.23 г. до 05.07.23 г. от 8:30 ч. до 16:00 часа.Процедура:1. Подбор по документи;2.Решаване на тест върху познаване на нормативната база.При достигнати не…

Съобщение

на кандидатите за заемане на длъжността „учител по История и цивилизация“     Допуснати до решаване на тест: № по ред Вх. № Име, презиме, фамилия 1 812 ВЛАДКО ВЕСЕЛИНОВ БОРИСОВ 2 813 ТЕОДОРА КРАСИМИРОВА ГЕОРГИЕВА 3 814 ИВА ВЛАДОВА…

Поздрав

Уважаеми колеги,  уважаеми родители, скъпи ученици,             Има нещо величествено в благородното дело да създадеш училище, да вградиш в него надеждите и мечтите  си, да му вдъхнеш възрожденския дух, всичко това да превърнеш в традиция и най-трудното – с любов да…

Съобщение

Учител по История и цивилизация Документи се приемат в сградата на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и поелектронен път на имейл: info1690153@edu.mon.bg от 09.05.23 г. до12.05.23 г. от 8:30 ч. до 16:00 часа.Процедура:1. Подбор по документи;2.Решаване на тест върху…

Победа

На Национално първенство, отборът по волейбол-девойки във възрастова група ХI – XII клас на ХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ се класира на почетното седмо място. „Сила… Желание… Воля за победа… Концентрация, подкрепа, колектив, приятелство, отговорност, успех, щастие, сълзи, стабилност,…