Дипломиране

На вниманието на зрелостниците!!! На 18 юни 2012 г. (понеделник), във връзка с подписване и регистриране на дипломите е необходимо всички зрелостници лично да се яват в училище (в кабинет №5) в рамките на следния график : 12а и 12б…

Широка лъка

  Клуб "Етнография" и клуб "Славееви гласове" направиха екскурзия до Широка лъка и Смолян – 02.06.-03.06.2012г.  [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21369&authkey=AMH-Vs87OTgMyQs“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Клуб „Млад Приложник“

В клуб „Млад Приложник“, който посещаваме, всеки път правим нови интересни и забавни неща, и се обогатяваме с нови знания.Например с презентациите, които подготвихме, успяхме да проследим  химията и важното й значение в различните аспекти от живота ни-козметика, татуировки, опити…

Зрелостници на ГХП

На 18.05.2012 г. в 10.00 ч. всички зрелостници да се яват в ГХП "Св. Св. Кирил и Методий" за получаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ.  Обърнете внимание!!! В деня на самия изпит, зрелостниците няма да бъдат допускани в…

Сайтове по проекта

Учениците от клуб „Създаване на интернет сайт” поддържат сайтове създадени специално за проекта "Успех". В тях отразяват работата на различните направления на извънкласки дейности, които са формирани в гимназията. Чрез двата сайта показват своите познания за работа с различни платформи и…

10-24 май 2012

П Р О Г Р А М А НА ТЪРЖЕСТВАТА ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКИТЕ РАВНОАПОСТОЛИ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 10 – 24 МАЙ 2012 [iframe src=“https://r.office.microsoft.com/r/rlidPowerPointEmbed?p1=1&p2=1&p3=SD4EC420F98D047A72!297&p4=&ak=!AKnmv7I-8rhzHGo&kip=1″ width=“402″ height=“327″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Представителни изяви

клуб „Етнография” [iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21362&authkey=AELbUzz7WOclbYo“ width=“320″ height=“240″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] 1 март – Баба барта! Ден на българската мартеница! Няколко дена ученически сръчни ръце от клуб „Етнография” наплитаха с голямо умение своите мартеници, една от друга по-интересни. Подредиха свое табло с цветя…

Представителна изява на клуб „Създаване на интернет сайт“

[iframe src=“https://r.office.microsoft.com/r/rlidPowerPointEmbed?p1=1&p2=1&p3=SD4EC420F98D047A72!279&p4=&ak=!APEqHA1XU-KR7w4&kip=1″ width=“402″ height=“327″ frameborder=“0″ scrolling=“no“] Учениците от клуб „Създаване на интернет сайт” на 5 април 2012 година, уверено демонстрираха теоретични познания и практически опит в проектирането и създаването на интернет страници, като използваха компютърни презентации. Представиха готовите сайтове, публикувани…

22 април – Ден на Земята

Ученици от ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Пловдив, по повод 22 април – Ден на Земята, работещи по проект BG051РО001-4.2.05-0001 – „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ”, членове на Секция „Млад еколог“ с ръководител…