Свободни места
клас паралелка Описание Брой места

9 за уч. 2021/2022 г.

Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на английски език за момиче

 

Документи се приемат до 5.09.2022 г. до 12.00 часа. Необходими документи:

  • заявление до Директора;
  • копие на свидетелство за основно образование

 

1

10 за уч. 2021/2022 г.

Профил „Хуманитарни науки“ с интензивно изучаване на руски език

 

Документи се приемат до 2.09.2022 г.  до 12.00 часа. Необходими документи:

  • заявление до Директора;
  • копие на свидетелство за основно образование;
  • документ удостоверяващ резултат от НВО

 

1