03.07 – 07.07.2023 г. – Лондон, Великобритания – програма

31.03 – 02.04.2023 г. – Вилно селище ,,Сабази’’ – програма