График за провеждане на НВО 10 клас

1. Български език и литература 13 юни 2023 г. 11.00 ч.
2. Математика 16 юни 2023 г. 11.00 ч.
3. Чужд език /по желание на ученика/ 14 юни 2023 г. по график в зависимост от нивото
4. Информационни технологии /по желание на ученика/ 19 юни 2023 г.   по график в                                две сесии

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и оценяване на дигиталните компетентности – 01.02.2023 г. -17.02.2023 г.

Издаване на служебни бележки – до 9.06.2023 г.

Оценяване на изпитните работи – 16 – 27.06.2023 г.

Обявяване на резултатите – 28.06.2023 г.

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)