НВО 10 клас

                                       График за провеждане на НВО 10 клас

1. Български език и литература 14 юни 2022 г. 9.00 ч.
2. Математика 16 юни 2022 г. 9.00 ч.
3. Чужд език /по желание на ученика/ 17 юни 2022 г. по график в зависимост от нивото
4. Информационни технологии /по желание на ученика/ по график

в периода 20 – 22 юни 2022 г.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и оценяване на дигиталните компетентности – 02.02.2022 г. -18.02.2022 г.

Издаване на служебни бележки – до 10.06.2022 г.

Оценяване на изпитните работи – 17 – 26.06.2022 г.

Обявяване на резултатите – 28.06.2022 г.

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година (публ. 31.08.2021 г.)