Успехът е следствие на някаква причина, не на късмет

Мотивът за учене представлява насоченост на ученика към определени страни от учебната дейност, свързана с вътрешното му отношение към нея. В системата на учебните мотиви се преплитат вътрешни и външни мотиви.

Към вътрешните мотиви за учене спадат такива като: собственото развитие в процеса на учене; действие заедно с другите и за другите; познание на новото и неизвестното.

Външни мотиви са: ученето заради лидерство и престиж, стремеж за попадане в центъра на вниманието; учене заради материално възнаграждение или за избягване на наказание.

Независимо каква е причината за учене, при нас успехи има.

Немски език

Руски език

Математическа лингвистика

История и цивилизация

Философски цикъл

География

Спорт