РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
в ХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
две смени на обучение
Първа смяна – м. октомври, м. декември, м. февруари, м. април, м. юни
Втора смяна – м. септември, м. ноември, м. януари, м. март, м. май
Дневен режим
час Първа смяна на обучение Втора смяна на обучение
1 7.30 – 8.10 13.30 – 14.10
2 8.15 – 8.55 14.15 – 14.55
3 9.05 – 9.45 15.05 – 15.45
4 10.05 – 10.45 16.05 – 16.45
5 10.55 – 11.35 16.55 – 17.35
6 11.45 – 12.25 17.45 – 18.25
7 12.30 – 13.10 18.30 – 19.10

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК