Стипендии за 2022-2023 учебна година

Комисия за стипендии 

Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на учениците за получаване на месечни стипендии за първи срок

Заповед – за отпускане на месечни стипендии за първи учебен срок за учебната 2022/2023 година.

Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на учениците за получаване на месечни стипендии за втори срок

Образци за стипендии: