Ръководство

Директор
Емил Кръстев Начев

Заместник-директор учебна дейност
Желязко Събчев Събев
Мирела Добрева Йорданова
Здравко Красимиров Ликов

Заместник-директор административно стопанска дейност
Веселина Йовкова Атанасова

Педагогически съветник
Гергана Стефанова Кендерлиева

Психолог
Анна Христова Бинева

Учители

Български език и литература

Вилиана Руменова Трайкова
Диана Тенева Стайковска
Мариана Стоилова Торнева
Женя Пенкова Делчева
Веселина Мартинова Иванова
Ана Йосифова Йовчева
Д-р Росина Георгиева Кокудева
Мара Михайлова Георгиева
Станимир Любомиров Маринчешки
Таня Тонева Атанасова

Английски език

Ралица Тенева Георгиева-Нешева
Нели Димова Гюлева
Елисавета Гавраилова Чолакова
Евгения Иванова Киришева
Константин Пламенов Петров
Албена Руменова Тоскова
Нина Фуад Шери
Деница Стефанова Георгиева
Габриела Стефанова Шаркова
Цветелина Иванова Кантарджиева
Винилина Христова Говедарова

Немски език

Дора Енева Чалъкова
Галя Станимирова Томова
Иван Димитров Столинов
Пенка Костадинова Стойчева
Павлина Евтимова Фичева

Френски език

Ваня Георгиева Лозанова

Руски език

Любка Кирилова Марчева
Д-р Илия Цанков Солтиров
Невена Росенова Табакова

Математика

Гергана Петрова Йолтова
Милена Живкова Стойчева – Банева
Златка Василева Иванова
Марина Иванова Димитрова
Христина Янкова Караниколова

Информатика и информационни технологии

инж. Мария Тодорова Грънчарова-Христова
Иван Евтимов Кънчев

Физика и астрономия

Радка Ангелова Вълкова-Нейчева
Нина Славейкова Герева

Химия и опазване на околната среда

Янушка Колева Узунова
Николета Владимирова Маргова

Биология и здравно образование

Евгения Георгиева Пайташка
Ирина Кирилова Михова-Нанкова

История и цивилизация

Христина Стоянова Михайлова
Мария Георгиева Пашкулева
Ралица Емилова Димитрова
Илияна Димитрова Гечкова
Галя Петрова Запрянова

География и икономика

Спас Георгиев Геленов
Нефизе Жекова

Философски цикъл

Пламен Лилков Пампулов
Бистра Огнянова Драгойкова
Недялка Александрова Тошева

Изобразително изкуство

Веселин Христов Николов

Музика

Диана Вескова Петкова

Физическо възпитание и спорт

Тодор Георгиев Мустакеров
Стоян Григоров Григоров
Георги Петров Генов
Мартина Тенчева Накова
Радосвета Костадинова Тенева
Елена Живкова Димитрова

Канцелария

Виктория Валентинова Йорданова – ЗАС
Весела Димитрова Малинова – технически изпълнител

Счетоводител

Йорданка Николова

Библиотекар

Донка Димитрова Иванова