22 април – Ден на Земята

Ученици от ГХП „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Пловдив, по повод 22 април – Ден на Земята, работещи по проект BG051РО001-4.2.05-0001 – „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ”, членове на Секция „Млад еколог“ с ръководител Веселина Брънчева и Клуб „Здравословно хранене, сексуално и репродуктивно здраве“ с ръководител Ирина Нанкова, се включиха много ентусиазирано в инициативата „Подари дръвче, засади гора” и засадиха в градинката пред гимназията дръвчета и храсти.