Представителна изява на клуб „Създаване на интернет сайт“

[iframe src=“https://r.office.microsoft.com/r/rlidPowerPointEmbed?p1=1&p2=1&p3=SD4EC420F98D047A72!279&p4=&ak=!APEqHA1XU-KR7w4&kip=1″ width=“402″ height=“327″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Учениците от клуб „Създаване на интернет сайт” на 5 април 2012 година, уверено демонстрираха теоретични познания и практически опит в проектирането и създаването на интернет страници, като използваха компютърни презентации. Представиха готовите сайтове, публикувани в Интернет и обясняваха HTML кода, на който са написани. Много емоционално представяне направиха Игнат Георгиев и Йоан Трангос на сайтовете си за мравките и паяците, с което подчертаха любителския си интерес към тях и направиха голяма реклама на своето хоби. Антония Василева, Пънар Ерен ни показаха света на животните. Ваня Йончева направи разходка из Венеция и ни накара да проучим предлагани оферти от туроператорските фирми. Елинор Синапова със своя сайт показа възхищението си от националния герой Васил Левски. Димитрия Христева демонстрира вредата от алкохола, тютюнопушенето и наркотичните вещества. Стойко Толев, Георги Караколев и Стефан Бакърджиев и представиха любимите си спортни увлечения – волейбол и кудо. Венера Ковачева показа как трябва да посрещнем Великден. Другите сайтове на Анита Дюлгерска, Елеонора Спасова, Стиляна Пилафова насочват към модните тенденции.

Ето и адресите на сайтовете, разработени от ученици на клуба:

Ваня Йончева

Антония Василева

Анита Дюлгерска

Димитрия Христева

Елинор Синапова

Стойко Толев

Елеонора Спасова

Стефан Бакърджиев и Георги Караколев

Стиляна Пилафова

Ерик Пашов

Игнат Георгиев

Йоан Трангос

Венера Ковачева

Пънар Ерен