Представителни изяви

клуб „Етнография”

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21362&authkey=AELbUzz7WOclbYo“ width=“320″ height=“240″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

1 март – Баба барта! Ден на българската мартеница! Няколко дена ученически сръчни ръце от клуб „Етнография” наплитаха с голямо умение своите мартеници, една от друга по-интересни. Подредиха свое табло с цветя от хартия и клони и по тях накичиха своите творения. Най-хубавите наредиха, за да се продават, като част от средствата бяха с благотворителна цел за малкия Дани.


клуб „Здравословно хранене, сексуално и репродуктивно здраве”

Клуб „Здравословно хранене, сексуално и репродуктивно здраве” съвместно с участниците от СИП – биология и здравно образование с ръководител Евгения Пайташка организираха „Празник на здравето”. С изключително голям интерес присъстващите се запознаха с презентация „Да живеем разумно”, с номинираните и класирани материали от конкурса „Да сме здрави”. Победител в категория есе Божидара Иванова и категория постер Цветомир Миронов получиха награди и грамоти за своите оригинални решения, както и силното одобрение на публиката. Част от посланията на учениците в празника бяха изложени във фоайето на гимназията, с което предизвикаха голям и продължителен интерес сред всички ученици. Темите, свързани със здравното хранене, здравните навици и здравословен начин на живот, са изключително значими и интересни за младите хора. Те с удоволствие и отговорност дискутират и обменят идеи на заниманията в извънкласните форми в училище.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21340&authkey=ALJ7FrMtiPllMRs“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Здравето – най-голямото богатство

Празник на здравето

Моменти от изявите


клуб „Млад приложник”

Клуб „Млад приложник” представи телевизионно дискусионно студио на тема „За или против построяването но козметична фабрика”. Мнения по въпроса изказаха както експерти, така така и обикновени граждани. Двете страни в дебата чрез силни аргументи отстояваха позициите си и това допринесе за възторга и аплодисментите на публиката.


Секция „Млад Еколог”

Представителната изява беше посветена на 22 април – Световен ден на Земята. Участниците в секцията изработиха постери, рисунки и макети, отнасящи се за този празник и подредиха изложба във фоайето на училището.
В Актовата зала бяха представени презентации пред учениците от класовете на тема: Да запазим живота на Земята.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21327&authkey=AODBOgkZ8LtLi80″ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Учениците от секция "Млад еколог" засяват дървета и храсти пред гимназията

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21334&authkey=AGhcH65HlmSjHHE“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]


клуб „Славееви гласове”

Клуб „Славееви гласове е сформиран от 15 ученика от различни класове и с различни гласови възможности от 8 -11 клас. В клуба членуват както деца с изяви на сцена така и деца, които до скоро са били  само зрители. Общото между децата е интереса им към народната песен  и към българското, вечното и стойносното . За 4 месеца занимания всички положиха максимални усилия и придобиха вокални умения, завидна сценична свобода и успешно изпълниха поставените задачи. Двете демонстрирани изяви показаха, че упоритият труд дава резултати и, че децата добиват самочувствие и се харесват на публиката.

Изяви:

7.05.2012 г. – Актова зала в ГХП – драматизация по обичая Гергьовден

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21308&authkey=APNb6LZ83Udc8GM“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

10.05.2012 г. – Дом на армията Пловдив спектакъл”Хайдушки поляни”

Изявите бяха пред публика от ученици на ГХП –Пловдив, учители, родители и гости. Децата са представиха достойно и усещането им беше, че са изпълнили поставените задачи.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21376&authkey=AA2Uv1GKeAKItUk“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]