10-24 май 2012

П Р О Г Р А М А

НА ТЪРЖЕСТВАТА ПО СЛУЧАЙ

ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКИТЕ РАВНОАПОСТОЛИ

СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 10 – 24 МАЙ 2012

[iframe src=“https://r.office.microsoft.com/r/rlidPowerPointEmbed?p1=1&p2=1&p3=SD4EC420F98D047A72!297&p4=&ak=!AKnmv7I-8rhzHGo&kip=1″ width=“402″ height=“327″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]