П Р О Г Р А М А

НА ТЪРЖЕСТВАТА ПО СЛУЧАЙ

ДЕНЯ НА СЛАВЯНСКИТЕ РАВНОАПОСТОЛИ

СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ 10 – 24 МАЙ 2012