Зрелостници на ГХП

На 18.05.2012 г. в 10.00 ч. всички зрелостници да се яват в ГХП "Св. Св. Кирил и Методий" за получаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ. 

Обърнете внимание!!!

В деня на самия изпит, зрелостниците няма да бъдат допускани в сградите на училищата, където са разпредалени без служебната бележка за допускане до ДЗИ и документ за самоличност.

С пожелание за равновесие в дните преди изпитите!

Не се съмняваме във вашия успех!