Клуб „Млад Приложник“

В клуб „Млад Приложник“, който посещаваме, всеки път правим нови интересни и забавни неща, и се обогатяваме с нови знания.Например с презентациите, които подготвихме, успяхме да проследим  химията и важното й значение в различните аспекти от живота ни-козметика, татуировки, опити с животни, ядрена енергия. Разгледахме и  химията в исторически план, проследявайки известните химици. Когато правим опити можем нагледно да проследим взаимодействието между различните вещества и това ни помага да запомняме и възпроизвеждаме информацията по-лесно. Занимаваме се и с изработката на специално списание, в което ще представим приложението на химията в живота на човека. Много интересна е и подготовката за представителната ни изява „Химия през вековете“,  където ще  изиграем  част от хората допринесли за развитието на  химията през различните епохи и ще запознаем публиката с интересни факти за тях.

Участниците в Клуб “Млад Приложник“ провеждат експерименти с меден сулфат

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21365&authkey=AG5h0WMKjMxknp8″ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]