Дипломиране

На вниманието на зрелостниците!!!

На 18 юни 2012 г. (понеделник), във връзка с подписване и регистриране на дипломите е необходимо всички зрелостници лично да се яват в училище (в кабинет №5) в рамките на следния график :

12а и 12б клас – 9.00 ч.

12в и 12г клас – 9.30 ч.

12д и 12е клас – 10.00 ч.

12ж клас – 10.30 ч. 

Ще ви очакваме: М. Йорданова