Родителска среща

ГХП “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ПЛОВДИВ

 

РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІІ КЛАС,

УЧЕБНА 2012-2013 ГОДИНА, ЩЕ СЕ СЪСТОИ

НА  12.09.2012 ГОДИНА

ОТ  18 ЧАСА