Клуб „ Химията около и вътре в нас”- І представителна изява

Клуб „ Химията около и вътре в нас”

Представителна изява „ Необятният свят на химията”

На 20.11.2012г. в Актовата зала на ГХП „ Св. Св. Кирил и Методий” се проведе представителна изява „Необятният свят на химията” на клуб „ Химията около и вътре в нас”. Присъстваха ученици и преподаватели от ГХП „ Св. Св. Кирил и Методий”, също родители и приятели на членовете на клуба. Участниците в изявата представиха своята гледна точка за науката химия под формата на презентации, доклади, есе, кръстословица и дидактически игри. За най – активните имаше награди.

Дидактическа игра

Презентации

Галерия

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21578&authkey=AHwzky3Dt2r9AVA“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]