Клуб „Химията от древността до края на света“ – І представителна изява

Клуб „ Химията – от древността до края на света”

Представителна изява „ В търсене на Философският камък”

На 20.11.2012г. в Актовата зала на ГХП „ Св. Св. Кирил и Методий” се проведе представителна изява „В търсене на Философският камък” на клуб „Химията – от древността до края на света”. Присъстваха ученици и учители от ГХП „ Св. Св. Кирил и Методий”. Членовете на клуба представиха своите презентации, доклади и постери. За най – активните имаше награди.

Презентации

Галерия