Секция „Да успяваме заедно – колективни спортове“

Нашите тренировки

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21601&authkey=ABK9uVyBBNGb3Wc“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]