Опити

Ученици от клуб "Млад приложник" извършват занимателни лабораторни опити по време на занятия.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21665&authkey=AATbuPW1vI4o-6I“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]