Екопътеки и екоразходки

Резерват „Червената стена”, екопътека „Бяла река” – представителна изява на клуб „Екопътеки и екоразходки” с ръководител г-н Спас Геленов 

12.02.2013 г. ГХП – „Актова зала”

untitled1