Клуб „Култура в немскоезичните страни“

Клуб "Култура в немскоезичните страни"

Първата изява на клуба бе посветена на традициите в Германия, Австрия и Швейцария, по време Коледните и Новогодишните дни."

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21739&authkey=AGBSb-c46jUg7Xs“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]