Включи се в мисията

На 22 май 2013 година ученици от ХІ ж клас взеха участие в инициативата на Чешкия център, София – „Включи се в мисията”. Партньори на събитието за град Пловдив бяха Община Пловдив, НБ „Иван Вазов”, ГХП „Св.Св. Кирил и Методий”. По повод 1150 години от Великоморавската мисия на светите братя Кирил и Методий в Регионалната библиотека „Иван Вазов” бе организирана работилница „Пощенска картичка на глаголица”.

Г-жа Светла Караянева, учител по история, представи накратко целите на мисията и запозна присъстващите ученици и гости с интересни факти около създаването на глаголицата и нейната символика. Участниците имаха възможност на напишат на специално изработени за събитието картички послание към своите сънародници с глаголически букви. Всички усетиха магията на Кирилската азбука и с вълнение изписваха красивите букви-символи. Картичките ще станат част от пътуваща изложба, която ще посети градовете, включили се в инициативата.

От името на Чешкия център г-жа Руменова – експерт програми и проекти, изрази благодарност за участието на Хуманитарната гимназия в проекта и надежда за бъдещи съвместни инициативи.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21758&authkey=AAas7BayDSahGHY“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]