Родителска среща

На 10.09.2013 г. от 18.00 ч. ще се проведе родителска среща с родителите на децата от осми клас.