Откриване на новата учебна 2013-2014 година

На 16.09.2013 г. в 10.00 ч. ще бъде открита новата учебна година. Всички ученици да се яват в гимназията в 9.45 ч.