Представителна изява – Моят първи сайт, създаден на HTML

На 5.02.2014 г. от 11.15 ч. в кабинет №18, учениците от клуб "Създаване на уебсайт", представиха своите уебсайтове, написани на HTML.

[iframe src=“https://skydrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21858&authkey=AMzVOUKbfmfY6oc“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Галерия