Клуб „Италия – език и култура „

Представителните изяви на клуб „Италия – език и култура “ – междинна и заключителна.

Галерия