Клуб „Италия – език и култура „

Представителните изяви на клуб „Италия – език и култура “ – междинна и заключителна.

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%21895&authkey=AIg3YakWAvVteLA“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]

Галерия