Родителска среща

ГХП “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ПЛОВДИВ

 РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІІ КЛАС, УЧЕБНА 2014-2015 ГОДИНА, ЩЕ СЕ СЪСТОИ

НА     09.09.2014 ГОДИНА

ОТ    18 ЧАСА