Прием 2015-2016 г.

Прием в ГХП „Св. Св. Кирил и Методий“

През учебната 2015 / 2016 година Хуманитарната гимназия ще отвори гостоприемно врати за даровити и талантливи ученици, с които уверено ще продължи в 21 век през третото хилядолетие.

Прием Брой паралелки Прием (общо) Балообразуващи предмети  Конкурсни изпити
Български език и литература с интензивно изучаване на английски език 3 78 Български език

История

Български език

Математика

Български език и литература с интензивно изучаване на немски език  2  52 Български език

История

Български език

Математика

Български език и литература с интензивно изучаване на френски език 1 26 Български език

История

Български език

Математика

Български език и литература с интензивно изучаване на руски език 1 26 Български език

История

Български език

Математика

 

Приемът се извършва съгласно изискванията на Наредба № 11 от 28 март 2005 г. / обн. ДВ бр.29 от 2005г., изм.бр. 89/2005 г., бр. 74/2006г., бр.74/2007 г. /

Балът за класиране се образува от :

  • утроената оценка от изпита по бълг. език и литература.
  • оценката от изпита по математика.
  • оценките по бълг. език и литература и история от свидетелството за завършен 7-ми клас.

Приемът за профили “Бълг. език с английски език” и “Бълг. език с немски език” е с квота “момичета-момчета” в съотношение 70:30.

В другите два профила е премахнат квотният принцип.