Родителска среща

ГХП “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” – ПЛОВДИВ

 РОДИТЕЛСКАТА СРЕЩА

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VІІІ КЛАС, УЧЕБНА 2015-2016 ГОДИНА, ЩЕ СЕ СЪСТОИ

НА     08.09.2015 ГОДИНА

ОТ    17 ЧАСА