Самостоятелна изложба на Емил Наджеклиев

Изложба

[iframe src=“https://onedrive.live.com/embed?cid=4EC420F98D047A72&resid=4EC420F98D047A72%211110&authkey=ABZzK7RdwPzPmoM“ width=“165″ height=“128″ frameborder=“0″ scrolling=“no“]