15.09.2016г. – откриване на 2016/2017 учебна година

15-sep2

         Откриване  на Новата 2016/2017 учебна година –  15.09.2016 г. от 10:00 часа на площада пред училището.

        Знаменната група да се яви в 8.45 ч.