Олимпиада по руски език

Общинският кръг на олимпиадата по Руски език ще се проведе на 11.01.2017 г. от 13.00 ч. Всички ученици, които ще участват да се явят в 12.30 пред заместник – дирекцията. от УР