Представителна изява

Клуб „Дигитални умения“ проведе своята първа представителна изява. Тя се проведе на 13.02.2017 г. от 11.15 ч. в компютърния кабинет на гимназията. Участниците в клуба представиха своите първи уеб сайтове, направени на езика HTML, като използваха компютърни презентации. Обясняваха основни тагове в езика, които са използвали при създаването на сайтовете си. След това демонстрираха и направените сайтове.

Галерия