Тобиас

Преподавател от Виена в часовете по немски език

През месец февруари и март 2017 г. в часовете по немски език на г-жа Фичева гостува ас. Тобиас Фок от Австрийската служба за академичен обмен. В момента г-н Фок е преподавател в Катедра „Германистика“ на ПУ „П. Хилендарски“. Осмокласниците влязоха в ролята на журналисти и показаха колко много са напреднали за петте месеца, в които учат немски! Усетиха каква ценност е да можеш да изкажеш мислите си на чужд език. Споделиха колко е приятно, когато без затруднения разбираш какво ти говори един истински австриец. Показаха гостоприемство и приятелско отношение. Много емоции предизвикаха и езиковите интерактивни игри.