Записването на ученици в VІІІ клас

Записването на ученици в VІІІ клас, приети на първо класиране в ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий” ще се осъществява от 8 до 17 ч. в периода 28-30 юни 2017 г. (включително).

Документи, необходими за записване на І класиране:

1. Свидетелство за основно образование (оригинал).

2. Талон с имунизациите на ученика.