Родителска среща

На 11.09.2017 г. – /понеделник/ за учениците от 8 клас ще бъде проведена родителска среща от 18.00 ч.