15.09.2017г. – откриване на 2017/2018 учебна година

Свързано изображение

Откриването на учебната година ще се осъществи на 15.09.2017 г. от 9.00 ч. Учениците да се явят на площада пред гимназията в 8.45 ч.

Знамената група да се яви в училището в 8.00 ч.

От 18.09.2017 г. /понеделник/ учебните занятия ще се провеждат втора учебна смяна с начало 13.00 ч.