Национално външно оценяване на дигиталните компетентности

Резултати от

Национално външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците от гимназията през 2016/2017 г.

149 ученици имат резултат по-висок или равен на 50% на проведеното НВО по дигитални компетентности и ще получат удостоверение от МОН до края на м. октомври