Прием 2018/2019

Приемът за профилите:

Хуманитарни науки с английски език и Хуманитарни науки с немски език е с квота момчета/момичета – 30% на 70%. В останалите два профила квотният принцип е премахнат.