Записване на ученици

ХГ “ Св. Св. Кирил и Методий“

Записването на ученици

в VIII клас след I класиране,

ще се извършва в

дните 4, 5, 6 юли 2018 г.

от 08.00 до 17.00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  1. Свидетелство за основно образование /оригинал/
  2. Удостоверение за преместване /оригинал/
  3. Имунизационен талон /копие/
  4. Талон от профилактичен преглед от личен лекар